Gedicht - VERDEELDHEID IN EENHEID
Naam: Aeltsje
Leeftijd: 88

Aantal gedichten: 46

Toon alle gedichten

Gedicht waarderen

Aantal waarderingen: 0

VERDEELDHEID IN EENHEID

77 maal gelezenNederland is in eenheid deze nieuwe eeuw.  

Brult als een echte Nederlandse Leeuw. 

Klein land verdeeld maar toch één,

Zorgt voor haar kinderen als geeneen.

Tot voorbeeld voor groot en klein in de E.U.

Zelfs verder voor onze planeet in het nu,

In samenwerking met ieder land,

Verdeeldheid in eenheid is urgent aan de hand.

Nederland is ons vaderland,

Heeft twaalf provincies in de hand.

Ieder met eigen eigenaardigheden.

Met de nodige vaar- en waardigheden.

Noord- en Zuid-Holland zijn de voornaamsten,

Vandaar de naam Holland als eerder bestaande.

Daarnaast staat Friesland bovenaan,

Met eigen taal, geloof en faam.

Negen anderen naast Nederlands een eigen dialect,

Heel eigen, charmant en klinkt perfect. 

Als Christenen zijn wij verdeeld in twee.

In Katholiek of Protestant daarmee.

Beiden zijn onderverdeeld in velen,

Maar kunnen zich goed met elkander delen.  

Daar allen geloven in één God voor ons allen,

Tot een ieders welgevallen.

In het verleden waren wij niet goed bezig,

Als Kruisvaarders met vuur en zwaard te hevig.

De Kerk werd overgedragen aan de man,

Zoals in die tijd niet anders kon en meest niet kan.

Hetzelfde gebeurt ook bij de Islam,

Waarbij mannen hun gang kunnen gaan.

Waar is de liefde tussen ons gebleven?

Wij hebben een slecht voorbeeld gegeven.

Alleen door macht en geld gedreven.

Waar is die liefde en kracht van de vrouw,

Die het ook eens zeggen wil en wou?

Laten wij nu tot bezinning, inzicht komen,

Door aan ons aller God eer te betonen. 

Ga naar je eigen innerlijke bron,

Daar draait de hele wereld om.

Zoals het leven door een God is ontstaan,

Zijn wij allen met wetten onderhevig daaraan.

Zo zijn er acht natuurlijke wetten,

Waar wij terdege op moeten  letten.

Zoals de wet van liefde en van licht,

Geeft ons al een allereerst zicht.

De wet van karma doet ons bedenken,

Dat wij aan wetten aandacht moeten schenken.

Vele levens in landen hebben wij doorstaan,

Door steeds een beter leven aan te willen gaan.

Ter ontwikkeling van ons bewustzijn,

In ons aller grote levenslijn.

Door van veel wijsheden te leren,

Kan je alles ten goede keren.

Besef hoeveel ons van harte is gegeven,

Door alles voor niets te hebben gekregen,

Daarvan ten volle te kunnen genieten,

Wat ons aan rijkdom heeft te bieden.

Het gaat ook om de wet van evolutie;

En over ons aller eruditie.

Zo kom ik terug op onze innerlijke bron,

Door contact met jezelf, daar gaat het om.

Met eigen verantwoordelijkheid,

Voor ieder leven in eeuwigheid.

Wij moeten nu onze eigen dokter, priester en dominee zijn,

Voor ons allen groot en klein samen in één vaste lijn.

Laat ons nu door het licht laten leiden,

Zo zal het met eigen geloof en kennis doen verblijden.

Daarmee op groter plan de E.U. in Wenen is dat een idee,

Gaan we misschien daar samen in mee?

 


Geplaatst op: 12 juni 2019 - 17:51
Reactie plaatsen

U moet inloggen voordat uw een reactie kunt plaatsen